เหรียญนาคปรก หลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก ปี 2468 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง สิงห์บุรี - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญนาคปรก หลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก ปี 2468 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง สิงห์บุรี