เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ ปี 2468 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง ลพบุรี - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ ปี 2468 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง ลพบุรี