เหรียญหลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดกัลยาฯ พ.ศ.2468 กทม. - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดกัลยาฯ พ.ศ.2468 กทม.