พระนาคปรก เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ รุ่นกฐิน ยะลา กทม. - ร้านเพชรรัตน์
พระนาคปรก เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ รุ่นกฐิน ยะลา กทม.