หลวงพ่อนก วัดสังกะสี เขี้ยวใหญ่ ยาว 8 ซม. - ร้านเพชรรัตน์
หลวงพ่อนก วัดสังกะสี เขี้ยวใหญ่ ยาว 8 ซม.