เหรียญรัชกาลที่ 9 75พรรษา ปี 2545 เนื้อทองคำ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญรัชกาลที่ 9 75พรรษา ปี 2545 เนื้อทองคำ