เหรียญรัชกาลที่ 10 ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี 2521 เนื้อทองคำ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญรัชกาลที่ 10 ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี 2521 เนื้อทองคำ