พระปิลันธ์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อขาว วัดระฆัง - ร้านเพชรรัตน์
พระปิลันธ์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อขาว วัดระฆัง