ภาพพิธีสร้างกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม - ร้านเพชรรัตน์
ภาพพิธีสร้างกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม