ล็อกเก๊ต พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาละวัน รุ่นแรก ปี 2500 นครราชสีมา - ร้านเพชรรัตน์
ล็อกเก๊ต พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาละวัน รุ่นแรก ปี 2500 นครราชสีมา