เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์สองขอบ ปี2498 เนื้อทองแดง นครศรีธรรมราช - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์สองขอบ ปี2498 เนื้อทองแดง นครศรีธรรมราช