เหรียญเต่า หลวงพ่อหลิว รุ่นแรก วัดสนามแย้ เนื้อทองแดง บล็อกนิยม - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญเต่า หลวงพ่อหลิว รุ่นแรก วัดสนามแย้ เนื้อทองแดง บล็อกนิยม