ล็อกเก็ต หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง เลี่ยมทองเดิมจากวัด - ร้านเพชรรัตน์
ล็อกเก็ต หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง เลี่ยมทองเดิมจากวัด