พระกริ่งจาตุรงคมณี เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ ปี 2490 - ร้านเพชรรัตน์
พระกริ่งจาตุรงคมณี เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ ปี 2490