พระกำแพงห้าร้อย ตัดสิบหก กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร - ร้านเพชรรัตน์
พระกำแพงห้าร้อย ตัดสิบหก กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร