พระพุทธรูปบูชายืน ปางเปิดโลก สมัยเชียงแสน เนื้อสำริด สูง 19 นิ้ว - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูปบูชายืน ปางเปิดโลก สมัยเชียงแสน เนื้อสำริด สูง 19 นิ้ว