รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นพิเศษ นครปฐม - ร้านเพชรรัตน์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นพิเศษ นครปฐม