เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง