เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี 2460 เนื้อทองแดง อยุธยา - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี 2460 เนื้อทองแดง อยุธยา