ตะกรุด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เนื้อตะกั่ว อยุธยา - ร้านเพชรรัตน์
ตะกรุด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เนื้อตะกั่ว อยุธยา