เหรียญหลังเข็มกลัด สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) เนื้อเงิน วัดเขาบางทราย ชลบุรี - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลังเข็มกลัด สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) เนื้อเงิน วัดเขาบางทราย ชลบุรี