พระพิมพ์สมเด๊จ วัดไร่ขิง รุ่นแรก นครปฐม - ร้านเพชรรัตน์
พระพิมพ์สมเด๊จ วัดไร่ขิง รุ่นแรก นครปฐม