เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา หลัง ภปร ปี 2520 พัทลุง - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา หลัง ภปร ปี 2520 พัทลุง