เหรียญหลวงพ่อผาง รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกนิยมคงเค ขอนแก่น - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลวงพ่อผาง รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกนิยมคงเค ขอนแก่น