เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ ปี 2470 เนื้อทองแดง สมุทรปราการ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ ปี 2470 เนื้อทองแดง สมุทรปราการ