พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ หลังยันต์นอน พัทลุง - ร้านเพชรรัตน์
พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ หลังยันต์นอน พัทลุง