พระกริ่ง เจ้าคุณศรี (สนธิ์) รุ่นทองทิพย์ ปี 2495 เนื้อทองผสม - ร้านเพชรรัตน์
พระกริ่ง เจ้าคุณศรี (สนธิ์) รุ่นทองทิพย์ ปี 2495 เนื้อทองผสม