พระยอดธง พิมพ์ใหญ่ กรุนาคาม เนื้อเงิน นครศรีธรรมราช - ร้านเพชรรัตน์
พระยอดธง พิมพ์ใหญ่ กรุนาคาม เนื้อเงิน นครศรีธรรมราช