ลิงไม้แกะ หน้าคน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม แกะจากไม้ไผ่ตัน - ร้านเพชรรัตน์
ลิงไม้แกะ หน้าคน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม แกะจากไม้ไผ่ตัน