พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน สุโขทัย - ร้านเพชรรัตน์
พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน สุโขทัย