ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง อาจารย์เฮง ไพรยวัลย์ อยุธยา ตัวเล็ก - ร้านเพชรรัตน์
ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง อาจารย์เฮง ไพรยวัลย์ อยุธยา ตัวเล็ก