พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน สุพรรณบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน สุพรรณบุรี