นางกวัก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก - ร้านเพชรรัตน์
นางกวัก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก