เหรียญพระพุทธชินสีห์ ปี 2499 วัดบวรนิเวศวิหาร - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ ปี 2499 วัดบวรนิเวศวิหาร