เต่า หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง สุพรรณบุรี - ร้านเพชรรัตน์
เต่า หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง สุพรรณบุรี